Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://kaudata.si.
Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Kaudata, računalniško programiranje, d.o.o. (v nadaljevanju: Kaudata) in je informativne narave.  

V družbi Kaudata smo naše spletno mesto oblikovali z namenom omogočiti dostop do splošnih informacije o družbi.

Vstop v katerokoli področje spletnega mesta Kaudata pomeni, da se strinjate z vsemi omejitvami in pogoji, navedenimi tukaj. Če se z njimi ne strinjate, vas prosimo, da na te strani ne vstopate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in ponovno pregledate veljavne pogoje uporabe, saj so ti pravno obvezujoči.

Uradne, pravno-formalne informacije o družbi ter o poslovanju družbe se lahko razlikujejo od informacij na spletnem mestu družbe.

Omejitev odgovornosti

Družba Kaudata se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila in informacije informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti družba Kaudata niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Niti družba Kaudata niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za morebitne napake na straneh (slovnične, tipkarske in druge).

Ker obstajajo na spletni strani družbe Kaudata morebitne povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Kaudata in nad katerimi družba Kaudata nima nadzora, družba Kaudata ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Družba Kaudata si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani, prav tako do dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani https://kaudata.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki in obiskovalci vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Družba Kaudata se bo trudila, da bodo strani vedno osvežene in bodo vsebovale le aktualne informacije, vendar s tem v zvezi ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletne strani kakor tudi vsebin, ki se na spletni strani nahajajo.

Vsi uporabniki spletne strani le to uporabljajo po lastni presoji in na lastno odgovornost. Uporabnikom, pravnim ali fizičnim osebam, kakor tudi katerimkoli tretjim osebam ne odgovarjamo za morebitno nastalo škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Kaudata tudi ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Prav tako družba Kaudata, ki upravlja in ureja spletno stran ni in ne more biti odgovorna za kakršnikoli škodo, ki bi uporabnikom ali tretjim osebam utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

Ekipa Pravnega SOS si vsakodnevno prizadeva za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na tej spletni strani, vendar ni odgovorna za morebitne tipkarske napake, pomote ali neažurnost podatkov, kakor tudi ne za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi uporabe takšnih informacij.

Zaupnost podatkov

Družba Kaudata avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, število obiskovalcev, koliko časa obiskovalci ostanejo na spletnem mestu, ipd.. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Uporabili jih bomo z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta. Družba Kaudata spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varovala zasebnost uporabnikov spletnega mesta.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh https://kaudata.si, je last družbe Kaudata in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Kaudata.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (© 2021 Kaudata – Vse pravice pridržane).

Družba Kaudata aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Blagovne znamke, blagovna imena in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke so last njihovih lastnikov.

Varovanje zasebnosti

Družba Kaudata se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za izboljšanje uporabe spletnega mesta ali za odgovore na kontakte, ki bi jih zahtevali uporabniki sami in za namene, za katere jih bodo dali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali za druge namene ter jih ne bomo brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnega mesta razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Veljavnost pravnega obvestila

To pravno obvestilo je bilo sprejeto na dan 20. avgusta 2021 in se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila, vendar je na s tem mestu vedno objavljena trenutno veljavna verzija obvestila. V primeru, da se ne strinjate s pogoji in našim načinom dela, vas vljudno naprošamo, da spletne strani ne obiskujete več.